Start | Aktualności

Młodzi już wiedzą, jak pokonać kryzys!

Za nami symulacja obrad Parlamentu Europejskiego. Wszystkie partie: zielona, żółta, niebieska i pomarańczowa zaprezentowały swoje pomysły na rozwiązanie kryzysu. Propozycje były bardzo różnorodne, jednak wszyscy postawili na edukację i przedsiębiorczość. Szczególne gratulacje należą się partii żółtej, która wygrała w głosowaniu uczestników symulacji.

Oto najważniejsze propozycje partii:

 • Partia niebieska – „my nie bujamy w obłokach”

- utworzenie federacji europejskiej
- wprowadzenie Europejskiego Modelu Socjalnego
- klasa średnia jako podstawa stabilnej demokracji i zrównoważonego rozwoju gospodarczego

 • Partia pomarańczowa – Europejska Partia Innowacji

- edukacja: kursy dla nauczycieli, nauczyciel=wychowawca, ewaluacja pracy nauczycieli
- inwestowanie w młodzież: nowe formy pracy, wymiany międzynarodowe, promocja organizacji pozarządowych, walka z ksenofobią

 • Partia zielona – Europejska Unia Radosnych Obywateli

- utworzenie młodzieżowego Parlamentu Europejskiego oparty na działaniach młodych osób – wolontariuszy
- edukacja i wspieranie przedsiębiorczości młodych ludzi
- kryzys jest szansą, a aktywność młodzieży kluczowym orężem w walce z kryzysem

 • Partia żółta – Państwo to my

- ułatwienie startu młodym przedsiębiorcom, ulgi podatkowe, promowanie przedsiębiorczości
- nacisk na edukację, zwiększenie ilości lekcji przedsiębiorczości w szkołach
- ograniczenie biurokracji i uproszczenie procedur związanych z zakładaniem firmy
 
Po prezentacjach partii rozpoczęła się burzliwa dyskusja. Liderzy odpowiadali na pytania uczestników spotkania oraz zaproszonych ekspertów. Wśród nich znaleźli się:

 • Zdzisław Wrzałka, Starosta Kielecki,
 • Marek Materek, Dyrektor Biura Poselskiego Posłanki do Parlamentu Europejskiego Róży Thun w Kielcach,
 • Małgorzata Stanioch, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach,
 • Paweł Lulek, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach,
 • Dominik Kraska, Kierownik Działu Doradztwa i Transferu Technologii Kieleckiego Parku Technologicznego,
 • dr hab. prof. UJK Wojciech Saletra, Dziekan Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Artur Gierada, Poseł na Sejm RP,
 • Jan Cedzyński, Poseł na Sejm RP,
 • dr Tomasz Jarocki,
 • dr Ryszard Stefański,
 • dr Bartłomiej Zapała.

Rezultatem projektu "Euro Forum o Kryzysie" jest również gazeta "Głos młodzieży" oraz film, będący skrótem wydarzeń z projektu.

Gazeta "Głos młodzieży" została zrealizowana w ramach projektu "Euro Forum o Kryzysie". Zawiera rezultaty czterodniowego spotkania młodzieży, w tym symulacji obrad Parlementu Europejskiego przez 30-osobową grupę oraz pomysły na rozwiązanie kryzysu. Działania zostały uwiecznione również w formie filmu. Gazeta i film trafią do władz, polityków i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową.

Zapraszamy do lektury w wersji elektronicznej:

http://issuu.com/epi_kielce/docs/glos_mlodziezy?mode=window

 

Oddajemy również w Wasze ręce film, który jest zapisem pracy młodzieży podczas czterodniowego spotkania w ramach projektu. Zobaczcie, jak młodzież może pokonać kryzys.

 

Finansowanie