Parlament Europejski

Parlament Europejski jest jedyną instytucją Unii Europejskiej, której członkowie wybierani są w wyborach bezpośrednich. PE ma trzy siedziby: Strasburg, Bruksela, Luksemburg. Każde z 27 państw członkowskich posiada swoją reprezentację, łącznie w parlamencie zasiada 754 deputowanych. Ich kadencja trwa pięć lat i dzieli się na sesje roczne. Te z kolei na miesięczne sesje parlamentarne. Każda sesja miesięczna realizowana jest w ustalonym, tygodniowym trybie. Obrady odbywają się we wszystkich językach urzędowych państw członkowskich, co jest wyrazem wielokulturowości i równości.


Na czele Parlamentu Europejskiego stoi Prezydium, w skład którego wchodzi przewodniczący i czternastu wiceprzewodniczących. Przewodniczący wybierany jest w głosowaniu tajnym na 2,5-lenią kadencję.  Prezydium ustala, jak na co dzień funkcjonuje PE.  Zajmuje się polityką budżetową PE, sprawami organizacyjnymi, administracyjnymi i kadrowymi. Organem doradczym Prezydium jest Kolegium Kwestorów, które zajmuje się administracją i finansami odnoszącymi się do eurodeputowanych. Ciałem wykonawczym PE jest Konferencja Przewodniczących, w której skład wchodzą przewodniczący Parlamentu oraz przewodniczący grup politycznych. Ponadto istnieje Konferencja Przewodniczących Komisji i Konferencja Przewodniczących Delegacji. Praca parlamentu odbywa się w Komisjach   i Podkomisjach zajmujących się przygotowywaniem sprawozdań i projektów uchwał na posiedzenia plenarne oraz analizowanie bardziej złożonych problemów.

Strony:
Finansowanie