O Nas

Stowarzyszenie Edukacja przez Internet tworzy zespół młodych osób pozytywnie nastawionych do życia.  Staramy się zmieniać rzeczywistość młodzieży i podnosić jej aktywność.


Głównym celem naszej organizacji jest propagowanie idei edukacji na odległość, czyli e-learningu. Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty z zakresu technik komputerowych oraz Internetu. Są one skierowane do młodzieży, pracowników młodzieżowych, nauczycieli, pracowników organizacji pozarządowych, firm, instytucji, przedsiębiorców itd. Zajmujemy się także tworzeniem stron www i rozwiązań internetowych oraz doradztwem z zakresu wykorzystania nowych technologii.


Nasz cel to szeroko rozumiane wspieranie edukacji z naciskiem na edukację pozaformalną i nieformalną. Działania związane z nimi realizujemy dzięki wsparciu m.in. Unii Europejskiej. Szeroko korzystamy z programu „Młodzież w działaniu”, w ramach którego organizujemy różne działania i wydarzenia skierowane do młodych osób. Na naszym koncie są takie projekty, jak „Europejski Tydzień Młodzieży w naszych rękach przyszłość leży”, „Małe Kroki – Wielki Postęp” czy „Świętokrzyskie forum młodych – Nam zależy!”.

Strony:
Finansowanie